H.C. Andersen

H.C. Andersen (1805-75) er uden tvivl den kendteste danske forfatter, og især hans eventyr bliver stadig ivrigt læst i både ind- og udland. Du kan læse mere om H.C. Andersen i Den Store Danske EncyklopædiHistorien om børnelitteratur, Dansk litteraturs historie og på Forfatterweb (kræver abonnement). På Forlæst finder du også en oversigt over alle H.C. Andersens eventyr og historierSe alle indlæste værker.

"Lysene" af H.C. Andersen

Lysene

   Der var et stort Voxlys, det vidste nok hvad det var. 
   "Jeg er født i Vox og støbt i Form!" sagde det. "Jeg lyser bedre og brænder i længere Tid end andre Lys; min Plads er i Lysekrone eller Sølvstage!" 
   "Det maa være en deilig Tilværelse!" sagde Tællelyset. "Jeg er kun af Tælle, kun Spiddelys, men jeg trøster mig ved, at det altid er lidt...

"Oldefar" af H.C. Andersen

Oldefa'er

   Oldefa'er var saa velsignet, klog og god, vi saae Alle op til Oldefa'er; han kaldtes egenlig, saa langt jeg kunde huske tilbage, Fa'erfa'er, ogsaa Mo'erfa'er, men da min Broder Frederiks lille Søn kom i Familien, avancerede han til Oldefa'er; høiere op kunde han ikke opleve! Han holdt saa meget af os Allesammen, men vor Tid syntes han ikke at holde rigtig...

"Kometen" af H.C. Andersen

Kometen

   Og Kometen kom, skinnede med sin Ildkjærne og truede med sit Riis; der blev seet paa den fra det rige Slot, fra det fattige Huus, fra Stimlen paa Gaden og af den Eensomme, der gik hen over den veiløse Hede; hver havde sin Tanke derved. 
   "Kom og see det Himlens Tegn! kom og see det pragtfulde Syn!" blev der sagt, og Alle skyndte sig at see. ...

"Den store søslange" af H.C. Andersen

Den store Søslange

   Der var en lille Havfisk af god Familie, Navnet husker jeg ikke, det maa de Lærde sige Dig. Den lille Fisk havde attenhundrede Søskende, alle lige gamle; de kjendte ikke deres Fader eller Moder, de maatte strax skjøtte sig selv og svømme om, men det var en stor Fornøielse; Vand havde de nok at drikke, hele Verdenshavet, Føden tænkte de ikke paa,...

"Det utroligste" af H.C. Andersen

Det Utroligste

   Den som kunde gjøre det Utroligste skulde have Kongens Datter og det halve Rige. 
   De unge Mennesker, ja de gamle med, anspændte alle deres Tanker, Sener og Muskler; To spiste sig til Døde og Een drak sig ihjel for at gjøre det Utroligste efter deres Smag, men det var ikke paa den Maade, det skulde gjøres. Smaa Gadedrenge øvede sig hver i at...

"Spørg Amagermor!" af H.C. Andersen

"Spørg Amagermo'er"!

       Der var en ældgammel Gulerod,
       Saa knoldet, saa tyk og saa tung,
       Den havde et ganske forfærdeligt Mod,
       Den vilde gifte sig med en ung,
       En yndig ung, lille Gulerod
       Af Røddernes fineste Blod.
       - Og Brylluppet stod.
       Bevertningen var ubetalelig god,...

"Rolighed" af H.C. Andersen

"Rolighed"

    Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden,
    Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer,
    Hvor "Rosenvænget" naaer til Øresund,
    Og Konstner-Navne lyse ud i Verden.

    Her trives Roserne. Det vilde Viinløv
    Udfolder Efteraarets Farvepragt,
    Mens bag Kastanietræer og Hyld og Popler
    Et Hjem sig løfter...

"Hvad tidslen oplevede" af H.C. Andersen

Hvad Tidselen oplevede

   Der laae op til det rige Herresæde en deilig velholdt Have med sjeldne Træer og Blomster; Gaardens Gjester udtalte deres Henrykkelse over disse, Omegnens Folk fra Landet og Kjøbstæderne kom paa Søn- og Helligdage og bade om Tilladelse til at see haven, ja hele Skoler indfandt sig til lignende Visit. 
   Udenfor Haven, op til Stakittet...

"Tepotten" af H.C. Andersen

Theepotten

   Der var en stolt Theepotte, stolt af sit Porcellain, stolt af sin lange Tud, stolt af sin brede Hank; den havde Noget forud og bagud, Tuden for, Hanken bag, og det talte den om; men den talte ikke om sit Laag, det var knækket, det var klinket, det havde Mangel, og sin Mangel taler man ikke gjerne om, det gjør nok de Andre. Kopper, Fløde- og Sukkerskaal,...

"To brødre" af H.C. Andersen

To Brødre

   Paa en af de danske Øer, hvor gamle Thingsteder løfter sig i Kornmarkerne og mægtige Træer i Bøgeskovene, ligger en lille Stad med røde Tage paa de lave Huse; inde i et af disse blev over Gløder og Emmer paa Skorstenen lavet underlige Ting; der kogtes i Glas, der blev blandet og destilleret, der stødtes Urter i Morterne; en ældre Mand stod for det Hele. ...

"Vænø og Glænø" af H.C. Andersen

Vænø og Glænø

   Der laae engang ved Sjællands Kyst, ud for Holsteinborg, to skovbegroede Øer, Vænø og Glænø, paa dem var Kirkeby og Gaarde; de laae Kysten nær, de laae hinanden nær, nu er der kun den ene Ø. 
   En Nat blev det et forfærdeligt Veir, Havet steg som det ikke var steget i Mands Minde; Stormen tog voldsomt til; det var et Dommedags-Veir, det lød, som...

"Marionetspilleren" af H.C. Andersen

Marionetspilleren

   Der var paa Dampskibet en gammelagtig Mand, med et saa fornøiet Ansigt, at, løi det ikke, da maatte han være det lykkeligste Menneske paa Jorden. Det var han ogsaa, sagde han; jeg hørte det af hans egen Mund; han var Dansk, var min Landsmand og reisende Theaterdirecteur. Hele Personalet havde han med, det laae i en stor Kasse; han var...

"Peiter, Peter og Peer" af H.C. Andersen

Peiter, Peter og Peer

   Det er utroligt Alt, hvad Børn i vor Tid vide! man veed næsten ikke mere, hvad de ikke vide. At Storken har hentet dem fra Brønden eller Mølledammen og bragt dem som Smaa til Fader og Moder, er nu saa gammel en Historie, at de ikke troe paa den, og det er dog den eneste rigtige. 
   Men hvorledes komme de Smaa i Mølledammen og Brønden? Ja...