H.C. Andersens eventyr og historier

H.C. Andersens eventyr og historier

Illustration af Arthur Szyk

 

Dette er så vidt vides en komplet liste over alle 214 af H.C. Andersens eventyr og historier sorteret kronologisk. Den er baseret på H.C. Andersen Centrets liste. Efterhånden som eventyrene bliver indlæst til Forlæst, vil der blive linket til dem fra denne liste. Jeg har som mål før eller siden at få indlæst samtlige eventyr.

Tællelyset
Dykker-Klokken
Dødningen
Alferne paa Heden
Et Børneeventyr
Det sjunkne Kloster
Fyrtøiet
Lille Claus og store Claus
Prindsessen paa Ærten
Den lille Idas Blomster
Tommelise
Den uartige Dreng
Reisekammeraten
Det er Dig, Fabelen sigter til!
Talismanen
Den gamle Gud lever endnu
Den lille Havfrue
Keiserens nye Klæder
Lykkens Kalosker
Gaaseurten
Den standhaftige Tinsoldat
De vilde Svaner
Rosen-Alfen
Paradisets Have
Den flyvende Kuffert
Storkene
Billedbog uden Billeder
    Første Aften
    Anden Aften
    Tredie Aften
    Fjerde Aften
    Femte Aften
    Sjette Aften
    Syvende Aften
    Ottende Aften
    Niende Aften
    Tiende Aften
    Ellevte Aften
    Tolvte Aften
    Trettende Aften
    Fjortende Aften
    Femtende Aften
    Sextende Aften
    Syttende Aften
    Attende Aften
    Nittende Aften
    Tyvende Aften
Fire og tyvende Aften
To og tyvende Aften
Fem og tyvende Aften
Syv og tyvende Aften
Den onde Fyrste
En og tyvende Aften
En og tyvende Aften
Tre og tyvende Aften
Sex og tyvende Aften
Otte og tyvende Aften
Ni og tyvende Aften
Tredivte Aften
Ole Lukøie
Svinedrengen
Boghveden
Metalsvinet
Venskabs-Pagten
En Rose fra Homers Grav
Engelen
Nattergalen
Kjærestefolkene [Toppen og bolden]
Den grimme Ælling
Grantræet
Sneedronningende første tre historier og de sidste fire historier
Een og tredivte Aften
Hyldemoer
Elverhøi
De røde Skoe
Springfyrene
Hyrdinden og Skorsteensfeieren
Holger Danske
Klokken
Bedstemoder
Stoppenaalen
Den lille Pige med Svovlstikkerne
Fra et Vindue i Vartou
Et Billede fra Castelsvolden
Den gamle Gadeløgte
Nabofamilierne
Lille Tuk
Skyggen
To og tredivte Aften
Tre og tredivte Aften
Det gamle Huus
Vanddraaben
Den lykkelige Familie
Historien om en Moder
Flipperne
Hørren
Fugl Phønix
Marionetspilleren
En Historie
Den stumme Bog
Svinene
"Der er Forskjel"
Verdens deiligste Rose
Om Aartusinder
Svanereden
Den gamle Gravsteen
Aarets Historie
Paa den yderste Dag
Det er ganske vist!
Et godt Humeur
Hjertesorg
"Alt paa sin rette Plads!"
Nissen hos Spekhøkeren
Under Piletræet
Fem fra en Ærtebælg
"Hun duede ikke"
Den sidste Perle
Et Blad fra Himlen
To Jomfruer
Ved det yderste Hav
Pengegrisen
Klods-Hans
Ib og lille Christine
"Ærens Tornevei"
Jødepigen
Et stykke Perlesnor
Klokkedybet
Flaskehalsen
Suppe paa en Pølsepind
Pebersvendens Nathue
"Noget"
Det gamle Egetræes sidste Drøm
ABC-Bogen
Dynd-Kongens Datter
Hurtigløberne
De Vises Steen
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre
Pigen, som traadte paa Brødet
Taarnvægteren Ole
Anne Lisbeth
Børnesnak
Barnet i Graven
Pen og Blækhuus
Gaardhanen og Veirhanen
"Deilig!"
En Historie fra Klitterne
To Brødre
Flyttedagen
Sommerfuglen
Bispen paa Børglum og hans Frænde
Tolv med Posten
Skarnbassen
Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige
Sneemanden
I Andegaarden
Det nye Aarhundredes Musa
Iisjomfruen
Psychen
Sneglen og Rosenhækken
Den gamle Kirkeklokke
Sølvskillingen
Sommergjækken
Theepotten
Folkesangens Fugl
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
Veirmøllen
I Børnestuen
Guldskat
Stormen flytter Skilt
Gjemt er ikke glemt
Portnerens Søn
Moster
Skrubtudsen
Vænø og Glænø
De smaa Grønne
Nissen og Madamen
Peiter, Peter og Peer
Gudfaders Billedbog
Hvem var den Lykkeligste?
Ugedagene
Dryaden
Laserne
Herrebladene
Lykken kan ligge i en Pind
Solskins-Historier
Kometen
Hvad man kan hitte paa
Hvad Tidselen oplevede
Hønse-Grethes Familie
Hvad hele Familien sagde
Lysene
Oldefa'er
Det Utroligste
Danske Folkesagn
"Spørg Amagermo'er"!
"Dandse, dandse Dukke min!"
Den store Søslange
Gartneren og Herskabet
Hvad gamle Johanne fortalte
Portnøglen
Krøblingen
Tante Tandpine
Loppen og Professoren
Qvæk
Skriveren
Den første Aften
"Man siger -"!
Den fattige Kone og den lille Canariefugl
Urbanus
Kartoflerne
Æblet
Temperamenterne
Vor gamle Skolemester
De blaae Bjerge
Hans og Grethe